นวัตกรรมรักษาความผิดปกติทางสายตาที่คุณต้องรู้จัก

ความผิดปกติของสายตาไม่ว่าจะเป็น สายตาสั้น สายตายาว หรือสายตาเอียงก็สามารถแก้ไขให้มองเห็นได้ชัดได้หลากหลายวิธี เช่น การใช้แว่นสายตา การใส่คอนแทคเลนส์ แต่ในบางกรณีอาจไม่สามารถใช้แว่นสายตาหรือคอนแทคเลนส์ได้ การผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติจึงมีประโยชน์ต่อผู้ป่วยกลุ่มนี้

การผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติมีหลายรูปแบบซึ่ง การทำเลสิก (LASIK) เป็นวิธีการผ่าตัดที่นิยมที่สุด เพราะการทำเลสิคตา เป็นวิธีที่สะดวก ปลอดภัย รวดเร็ว และให้ผลอย่างถาวร ทำให้ผู้ที่ได้รับการรักษาไม่ต้องใส่แว่นหรือคอนแทคเลนส์ โดยการทำเลสิคจะแยกกระจกตาชั้นผิวเป็นลักษณะคล้ายบานพับ แล้วใช้แสงเลเซอร์ทำการเปลี่ยนความโค้งของกระจกตาตามค่าสายตาของผู้ป่วยแต่ละรายโดยคำนวณจากคอมพิวเตอร์ แล้วจึงปิดชั้นผิวกระจกตากลับไว้ตามเดิมโดยไม่ต้องเย็บ ซึ่งทั้งหมดใช้เวลาประมาณ 15 นาที/ข้าง หลังจากนั้นทำการหยอดยาปฏิชีวนะแล้วใส่ที่ครอบตาไว้เพื่อป้องกันการขยี้ตา ซึ่งอาจทำให้ชั้นผิวกระจกตาที่ปิดไว้มีการเคลื่อนที่ได้ ผู้ป่วยจะได้รับการตรวจในวันรุ่งขึ้น และเป็นระยะ ๆ หลังจากผ่าตัด เพื่อดูผลข้างเคียง และวัดระดับสายตาที่เปลี่ยนไป

ผู้ที่เหมาะสมที่จะทำเลสิกตา
- คนที่มีปัญหาสายตาผิดปกติ ควรมีอายุอย่างน้อย 18 ปีขึ้นไป
- สายตาคงที่อย่างน้อย 1ปี ไม่มีโรคกระจกตา หรือโรคเกี่ยวกับดวงตาที่รุนแรง
- หากใส่คอนแทคเลนส์ควรหยุดใส่อย่างน้อย 1-2สัปดาห์

ผลที่เกิดตามหลังการทำเลสิก
- อาการเคืองตาน้ำตาไหลหลังผ่าตัดในวันแรก
- ค่าสายตามีการเปลี่ยนแปลงไม่คงที่ในเดือนแรก
- อาจเห็นแสงกระจายหรือสีรุ้งรอบดวงไฟในเวลากลางคืนซึ่งจะค่อยๆ ลดลง

หากใครสนใจแก้ไขปัญหาสายตาด้วยการทำเลสิค ขอแนะนำให้มาเลสิกตา ที่ศูนย์เลสิกครบวงจร Laservision